C. Smallest Word

题目没想的那么复杂,结束后,看了看别人的代码才知道,自己其实也写复杂了,不过好像数据量不是很大,时间没差多少,然后训练赛C++写了,所以在这补一发py,py写起来简单一些,其实也没差多少

u = list(input())
n = len(u)
ans = [0] * n
for i in range(1, n):
    if u[i] != u[i - 1]:
        ans[i - 1] = 1
if u[-1] == 'a':
    ans[-1] = 1
print(' '.join(map(str, ans)))

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注